Uyumlu SGK Borçlusu (İşveren) Nasıl Borç Öder?

12 Şubat 2021
Uyumlu SGK Borçlusu (İşveren) Nasıl Borç Öder?

SGK borçlarının yapılandırılmasından işverenin borcunu ödemesine kadar günümüzde birçok avantaj bulunmaktadır. Uyumlu sgk borçlusu ödemelerini kolayca gerçekleştirebilmektedir. Peki, uyumlu SGK borçlusu (işveren) nasıl borç öder?

Gelir Ve Kurumlar Vergisine Tabi Olanlar İçin

SGK borçlarının yapılandırılması birçok işverenin borçlarını ödemek hususunda yaşadığı mağduriyeti gidermek amacıyla kolay ödeme yapabilmeleri ve yapılandırma kapsamında taksitlendirebilme imkanlarının verilmesidir. Birçok işveren yaşadığı ekonomik koşullar sebebiyle borçlarını düzenli ödeyememektedir. Bu nedenle yapılandırma uyumlu SGK borçlusu tarafından kolayca ödemelerini yapabilme imkanı verebilmektedir. Ticari, zirai ve meslek faaliyetlerinde bulunan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri borçlarını tecil ve taksitlendirme yaparak ödeyebilmektedir. Taksitlendirmeleri kanun maddesine göre yapabilmektedirler.

Uyumlu SGK Borçlusu (İşveren)

Yaşadığı ekonomik sebepler nedeniyle borçlarını ödeyemeyen işverenler gerekli şartları sağlaması durumunda SGK borçlarını yapılandırabilmektedir. SGK borç ödeme eğer 1 yıl içerisinde gerçekleşmemişse işverenler tarafından taksitlendirme yapılabilmektedir. 6138 sayılı tecil ve taksitlendirme yapan mükellefler bir sonraki SGK tahakkuklarından indirimlerini alabilmektedir. Taksitlendirme yapan mükellefler borçlu gözükmemektedir. Tecil taksitlendirmeler 5510 sayılı Sosyal güvenlik prim borçlarını kapsamaktadır.

Zor Durum Tespitlerinde Borçların Ödenmemesi

 Bu durumdan yararlanmak isteyen mükelleflerin çok zor durumlardan dolayı borçlarını ödememiş olması gerekiyor. Bu sebeple zor durum tespiti yapılmaktadır. Çok zor durum tespiti yapılmasında mali analiz raporları dikkate alınmaktadır. Bu rapor serbest muhasebeci mali müşavirler ya da yeminli mali müşavirler tarafından hazırlanmaktadır. İşyeri ile ilgili gerekli kayıtların incelenmesi ve raporlanmasında temel kriterleri göz önünde bulundurarak bu raporu hazırlarlar.

Zor durum tespiti raporundan sonra tecil ve taksitlendirmeye giden işverenin borçları tecil edilerek aylık oranda Yİ-ÜFE gecikme zammı ve faizi yansıtılarak yeniden hesaplanmaktadır.

Uyumlu SGK Borçlusu (İşveren) Borçlarını Düzenli Nasıl Öder?

5510 sayılı kanun gereğince işyerinde işçi çalıştıran her mükellefe SGK tahakkuk etmektedir. Bu tahakkuk doğrultusunda düzenli ödeme yapan mükellefler %5 indirimden yararlanabilmektedir. Kendisine tahakkuk eden borçlarını banka ya da SGK kurumlarındaki vezneler tarafından ödeme gerçekleştirebilmektedir. SGK borç ödeme kapsamında düzenli ödeme yapamayan mükellefler %5 indirimden yararlanamamaktadır.

Haber Yorumları