SGK Ödenmiş Primlerin İadesi Nasıl Alınır Şartları Neler?

12 Şubat 2021
SGK Ödenmiş Primlerin İadesi Nasıl Alınır  Şartları Neler?

SGK ödenmiş primlerin iadesi daha önce emekli olmak amacıyla SGK’ya prim ödemesi yapan ve bu primleri emeklilik ödemesi için yetmeyen kişiler tarafından ilgi görmektedir.

SGK ödenmiş primlerin iadesi emekli olmayı hedefleyenlerin yanı sıra aynı ay içerisinde prime esas kazancı tavandan bildirenler ile birden fazla işverenden ücret alanlar için de geçerlidir.

Prim iadesi alabilmek için SGK tarafından belirlenen şartları yerine getirmiş olmak gerekir. Bu kapsamda vatandaşlara primleri istenilen zamanda alma hakkı tanınmamaktadır. Emekli olamayanlar için yapılan iade toptan ödeme adını almaktadır. Bunlar için gerçekleşen prim ödemesinin sebebi emeklilik yaşı, gün sayısı gibi prim koşullarının sağlanamıyor olması olarak ifade edilmektedir.

SGK Prim İadesi Şartları Nelerdir?

SGK prim iadesi almak için kişinin emekli olmaya priminin yetmemesi ve erkeklerde 60, kadınlarda ise 58 yaş sınırını sağlamaması gerekir. Bu yaşa göre emekli olmaya hak kazanamayanlar için prim ödemesi iadesi yapılmaktadır.

Prim iadesinin alınması keyfi sebepler için geçerli değildir. Yani bunun için doğum borçlanması ve askerlik de dahil olmak üzere SGK prim ödemelerinin emeklilik için yeterli düzeye ulaşmamış olması gerekir. Aynı zamanda iade isteyen kişinin emeklilik yaşına ulaşmış olması şartı da vardır. Bu iadeden Bağ - kur kapsamında çalışanlar ve memurlar ile işçi statüsünde olanlar da yararlanmaktadır. Bu kişiler iade kapsamında ise işten ayrılmaları ve işyerlerini kapatmaları şartı aranmaktadır.

SGK Ödenmiş Primlerin İadesi Nasıl Hesaplanır?

SGK ödenmiş primlerin iadesi hesaplanırken ödemeye konu tutarın tamamına yakını verilmektedir. Buna göre 60 yaşını doldurmuş ve 7000 prim gün sayısı olan erkek 1500 gün prim ödemesi olduğunda emekli olmaya hak kazanamayacaktır. Bu durumda prim ödemesi iadesi yapılacaktır. Bununla ilgili yapılması gereken SGK’ya başvuruda bulunmaktır. İade kapsamında genel sağlık sigortası ve kısa vadeli sigorta kolları iadesi yapılmamaktadır. Bağ-kur kapsamında bulunan kişiler ise sadece malullük, yaşlılık primleri ve ölüm sigortası için hesaplanan primleri alma hakkına sahiptir. Buna göre tutar SGK tarafından yıllık bazda güncelleme katsayı hesabı ile yapılmaktadır.

Haber Yorumları