Memur Vefat Etmesi Halinde Nasıl Emekli Sayılır?

12 Şubat 2021
Memur Vefat Etmesi Halinde Nasıl Emekli Sayılır?

Memurun vefat etmesi halinde emeklilik durumu ile ilgili bilgi eksikliği sıkça yaşanmakta olup bununla ilgili düzenlemeler yapılmaktadır.

Memurun vefat etmesi halinde geride kalan ve koşulları sağlayan kişilere ölüm aylığı bağlanmaktadır. Bu uygulama için eşlerin yeni bir evlilik yapmamış olmaları gerekmektedir. Çocukların da vefat eden memur kapsamında maaş alabilmeleri için bir işte çalışmıyor ve evli olmamaları şartı aranmaktadır.

Vefat eden kişinin ardından geride kalan eş dul olarak geçmekte ve bu kişi de memur ise alınacak dul aylık oranı %50, diğer durumlarda ise %75 olmaktadır. Diğer durumlar esnaf ve işçi olarak çalışan kişileri kapsamaktadır.

Memurun Vefat Etmesi Halinde Emeklilik

Görevini yapan memurun vefat etmesi halinde emeklilik durumu varislerini ilgilendirmektedir. Eğer emekliliğe hak kazanmış fakat emeklilik işlemlerini henüz yapmamış olan memur bunun öncesinde ölürse bu durumda kanuni mirasçılar emekli ikramiyesi almaya hak kazanmaktadır.

Ölen memurun ardından emekli ikramiyesi ile birlikte aylık da bağlanmaktadır. 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre işlem yapılmakta olup yapılan ödemelerde hisselerin oranları dikkate alınır.

Eğer memur 5510’a tabi olarak görev yapıyorsa bu durum emeklilik ödemeleri koşullarında değişiklik olacaktır. Bu kanun 2008 ve sonraki yıllarda göreve başlayan kişiler için geçerlidir. Bu kanuna göre eşe aylık bağlanmaması için evlilik yapmaması yeterlidir. Kız ve erkek çocuklara ölüm sonrası aylık bağlanacağında ise 18 yaşına kadar herhangi bir şart aranmamaktadır.

Memur Emekli Olmadan Ölürse Ne Olur?

Memur emekli olmadan ölürse bu durumda geride kalan kişiler ödenmiş olan sigorta emeklilik primlerinin transferinin mümkün olup olmadığını merak etmektedir. Buna göre doğan haklardan miras yoluyla geçiş ya da muris sıfatı ile yararlanılması mümkün değildir. Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili vefat durumunun sonrasındaki haklar yalnızca hak sahibi ya da bakmakla yükümlü olunan kişi tarafından kullanılabilir. Sigortalı olan kişi emekli olamadan vefat ettiğinde geride kalan hak sahiplerine aylık bağlanmaktadır. Eğer ölen kişinin ardından geride bir hak sahibi kalmamışsa bu durumda ödenen primler devlete kalmaktadır.

Haber Yorumları