İşverenin SGK’ya Eksik Prim Yatırması Haklı Fesih Sebebi midir?

12 Şubat 2021
İşverenin SGK’ya Eksik Prim Yatırması Haklı Fesih Sebebi midir?

Sigorta primi işveren tarafından SGK’ya yatırılmak zorunludur. İşverenin SGK’ya eksik prim yatırması haklı fesih sebebi midir?

İlk olarak işverenin SGK’ya eksik prim yatırma haklı fesih sebebi midir sorusunun yanıtı EVET. Çünkü sigortasız işçi çalıştırmak suçtur. Primin yatırılmadığı günler, ücretsiz izin günleridir. Primlerin düzenli ve gerçeğe uygun olarak yatırılması işverenin yükümlülükleri arasındadır. Aynı zamanda işçi de kendi isteği ile bu primden feragat etmek gibi bir durumda olamaz.

İşveren Sigorta Yapmakta Yükümlüdür

İşverenin kanunen sigortasız olarak çalıştırabileceği tek kişi eşidir. Onun dışında sigorta işlemlerinin yapılması çocukları için de dahi geçerlidir. İş kanunu uygulamayan işveren için cezai yaptırım uygulanır. Kanunen işçinin primi, gerçek maaşı üzerinden uygun şekilde yatırılmalıdır. Bunun dışında direkt olarak işçinin hakkı hem haklı fesih hem de dava açarak hakkını maddi olarak da karşılamaktır.

Adli Para Cezası;

İşçi, prim ödemelerinin eksik yatırıldığını anladığında gerekli işlemleri yaparak başvurusunu yaparak işverene adli para cezası uygulaması yapabilir. Hizmet tespit davası açılacaktır. Ek olarak şişe davanın yanı sıra kaybettiği alacaklarına ve mevcut alacaklarına dair dava yoluna da gidilmesi istenir. Bu sayede işveren sigorta yapmazsa ne olur sorusunun yanıtı, eksik ödeme yapması halinde dahi hem cezai yaptırım hem de direkt ödemenin yapılmasını sağlamak şeklinde yanıtlanır.

Sigorta Primi Eksik Yatan İşçinin Hakları Nelerdir?

İşçi, iş akdini haklı nedene dayanarak feshetmesi ile tazminatlarını alır. Bunun için işçinin ne sebep göstererek işten ayrıldığı önemlidir. İşveren tarafından sigorta primlerinin ödenmemesi durumunda işçi haklı şeklide işten ayrılarak, ödemelerin de yapılmasını sağlar. Eksik primlerin alınması için ayrıca bir dava açılması ile primlerin geri ödemesi de yapılacaktır.

İşçi işverene ve SGK’ya karşı dava açacaktır. Ardından gerekli tespitlerin yapılması ile emeklilik maaşında da artış olması sağlanabilir. Prim ödemeleri pek çok hususu etkiliyor olduğundan, işçinin dava yoluna gitmesi olağandır. Eksik prim ödemeleri hakkından doğan haklı fesih ile tazminat ve diğer haklarını da alır. SGK primi eksik yatan işçi dava yoluna gidebilir.

Haber Yorumları