İş Kazası ve Meslek Hastalığı Maaşı Alma Şartları Nelerdir?

12 Şubat 2021
İş Kazası ve Meslek Hastalığı Maaşı Alma Şartları Nelerdir?

İş kazası ve meslek hastalığı durumu sıklıkla yaşanmakta olup bu gibi durumlarda çalışanların mağdur olmaması adına bununla ilgili bilgi edinmelerinde yarar vardır.

İş kazası ve meslek hastalığı halinde çalışan kişiye maaş bağlanabilmesi için gerekli koşulların sağlanıyor olması gerekmektedir. Bununla ilgili koşullar Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenmekte olup hak sahiplerine maaş bağlanmasını ifade eder.

Sigortalı olarak çalışan kişiler iş kazası ya da meslek hastalığı durumu yaşadıklarında SGK bünyesinde yapılan sevklerle birlikte tam teşekküllü bir hastaneden %10 ve üzerinde bir kayıp halinde iş görmezlik raporu alabilirler. Bu rapor sayesinde çalışan kişiler maaş almaya hak kazanmaktadır. İş kazası yaşanması halinde ortaya çıkan tedavi masrafları da Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmaktadır. Eğer yaşanan olumsuz durum üçüncü bir kişinin kusuru nedeniyle ortaya çıkmışsa bu durumda hak sahipleri iş mahkemelerine destekten yoksun kalma, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilirler.

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Maaşı Alma Koşulları

İş kazası ve meslek hastalığı maaşı alma şartları arasında 5510 sayılı İş Kanunu çerçevesinde ilgili kişinin meslek hastalığına yakalanması ya da iş kazası geçirmesi gerekir. Buna göre yaşanan durumla ilgili olumsuzluğun yüzde 10 ve üzerinde olması şartı aranır. İş kazası ya da meslek hastalığı kaynaklı maaş alabilmek için kişinin belirli bir sigortalılık süresini tamamlamış olması şartı aranmaz. Bu sayede kayıp halinde ve diğer koşullar sağlandığında maaş için başvuru yapılabilir.

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Maaşı Nasıl Alınır?

İş kazası ve meslek hastalığı maaşı almak için m-öncelik iş görmezlik raporu alınması gerekir. Bu raporu alan kişilerin Sosyal Güvenli Kurumu’nda kayıtları otomatik olarak oluşturulacaktır. Maaş için gerekli olan başvurular Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılmaktadır. Rapor alınması halinde maaş kaydı kurum bünyesinde hazırlanmaktadır. Yani kurum maaş ödemeye mecbur hale gelmektedir. Süreç tamamlandığı takdirde maaş ödemeleri ilgili kişinin adına PTT ya da Ziraat Bankası üzerinden yapılmaktadır. Maaşın yatıp yatmadığı ile ilgili bilgilere e-devlet aracılığıyla ulaşılabilir.

Haber Yorumları