Engelli Vergi İndirimleri Nelerdir?

12 Şubat 2021
Engelli Vergi İndirimleri Nelerdir?

Vergi indirimi, işe girmeye engel hastalığa sahip olan herkesin başvurabileceği bir uygulama halindedir. Engellilik vergi indirimi için başvurular e-devlet üzerinden yapılıyor.

Peki vergi indirimi nedir, vergi indirimden kimler yararlanabilir. İşte engelli vergi indirimi hakkında bilmeniz gereken konular:

Vergi İndirimi

Çalışmaya engel hastalığı bulunan kişilerin ekonomik anlamda desteklenmesi ve hayata uyum sağlayabilmesi için vergi indirimi düzenlemesi yapılmıştır. En az yüzde 40 engele sahip olan ve bu durumu sağlık kurulu raporu ile tescillendiren kişilere çalışma gücü kaybı oranında indirim uygulanır. Çalışma gücünün yüzde seksenini kaybetmiş olan kişiler birinci derece engelli, asgari yüzde altmış seviyesinde çalışma gücünü kaybeden kişiler ikinci derece engelli sayılırken, asgari yüzde kırk oranında çalışma gücünü kaybetmiş kişiler üçüncü derecede engelli sayılır.

Nasıl Hesaplanır?

Engelli vergi indirimi hesaplaması yapılırken, aylık gelir vergisine tabi maaş tutarı ve ücret kalemleri toplanarak hesaplama yapılır. Bu çıkan tutardan ise engellilik tutarı düşürülür. Bunun sonrasında sendika kesintisi, sigorta kesintisi vs. düşürülerek aylık gelir vergisi tutarına ulaşılmış olur.

Engelli vergi indirimi uygulamasından yararlanabilecek olan kişiler engelli ücretli, bakmakla yükümlü engelli bulunan serbest meslek erbabı kişiler, bakmakla yükümlü olduğu engelli bulunan ücretli, basit usulde vergilendirilmiş olan engelliler bulunur.

Engelli Vergi İndirimi Yeni Tutarları

Engelli vergi indirimi uygulaması, çalışanın veya çalışan kişinin eşi veya çocuklarının engeli olması halinde vergi avantajı sağlayan bir uygulama olduğu bilinir. Bu haktan yararlanabilmek için öncelikli olarak vergi dairesine başvuruda bulunmuş olmak ve sonucun olumlu olması gerekir. Önemli şartlardan diğeri ise engel derecesinin belirtilen yüzdeye uygun olmasıdır. Bu vergi indiriminden faydalanmak için engel derecesinin en az yüzde kırk olması gerekir. Yüzde kırk ve daha fazla engele sahip olduğu raporlarla belgelendirilen kişiler vergi indirimi hakkından faydalanabilir. Şartları sağlayarak indirimden yararlanan kişilere her yılın ilk aylarında devletin belirlemiş olduğu rakamlarla vergi indirimi uygulanır. Birinci derecede engellilik indirimi 1.500 TL olurken, ikinci derece için indirim tutarı 860 TL, üçüncü derece için 380 TL olarak uygulanır.

Haber Yorumları