Çalışırken İşsizlik Maaşı Almaya Devam Edebilir Miyim?

12 Şubat 2021
Çalışırken İşsizlik Maaşı Almaya Devam Edebilir Miyim?

Kendi kusuru olmadan işten çıkarılan veya herhangi bir haklı gerekçeye dayanarak işten ayrılan kişiler işsizlik maaşı almaya hak kazanır. Kişinin iş bulamadığı dönemde maddi olarak rahatlamasının sağlanması için işsizlik ödeneği tutarı işçinin çalışırken almış olduğu aylık maaşa bağlı olarak hesaplanır.

İşsizlik Maaşı Alma

Kişinin işten ayrıldığı günün öncesindeki 120 gündür aktif olarak bir yerde çalışıyor olması ve aynı zamanda işten ayrıldığı tarihten geriye gidildiğinde son üç yıl içinde en az 600 günlük priminin bulunması işsizlik maaşı almaya neden olur. Ancak aynı zamanda işçinin haklı bir nedene bağlı olarak işten çıkarılmış olması veya işçinin herhangi bir kusuru olmadan işten çıkarılması işsizlik maaşı almak için şart olarak gösterilmektedir.

 İşsizlik Maaşı Alırken Çalışan İşçiler

Kişinin bu zaman zarfı içinde bir gün bile çalışmamış olması gerekir. Eğer kişi çalışacaksa bu durum İŞKUR’a başvuru ile bildirilmeli ve işsizlik maaşı ödemesinin durdurulması sağlanmalıdır.  İşsizlik maaşı alırken çalışmakta olan kişiden işsizlik maaşı geri alınır. Ancak işçiden tüm işsizlik maaşının alınması söz konusu değildir. İşçi kaç gün süre boyunca çalışmış durumdaysa o kadar güne karşılık gelecek olan tutar İŞKUR tarafından geri istenir. Yine de bu tarz durumların meydana çıkmaması için işsizlik maaşı alırken çalışılmaması ve aynı zamanda böyle bir durum oluşursa bu durumun doğrudan İŞKUR’a bildirilmesi gerekir.

İşsizlik Maaşına Nasıl Başvurulur?

İşsizlik maaşı almak için hizmet akdinin feshinden sonraki bir aylık sürenin içinde en yakında yer alan İŞKUR şubesine başvuruda bulunulması şarttır. Başvuru şahsen İŞKUR şubelerinden birine veya elektronik ortamda İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden yapılmalıdır. İstisnai hallerin dışında bir aylık süreç içinde başvurulmaması durumunda başvuruda gecikme yaşanan süre toplam hak sahipliği süresinden eksiltilmiş olur. Öte yandan işsizlik maaşına başvuruların vekaletname yolu üzerinden yapılamamaktır. İşçinin bizzat İŞKUR şubesine başvuruda bulunması veya bu talebini resmi internet sitesi üzerinden bildirmesi gerekir. Bu yöntemlerin dışında işsizlik maaşı almak için başka bir başvuru yöntemi yoktur.

Haber Yorumları